Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Florysta

Florysta       343203

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

OGR.01 – Wykonywanie kompozycji florystycznych

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

Szkoła Policealna-wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe
KKZ-ukończone 18 lat

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

-absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie FLORYSTA
-absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji OGR.01., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE,w zakresie kwalifikacji OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie FLORYSTA
-Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z kształceniem na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Efekty kształcenia

OGR.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
OGR.01.2. Podstawy florystyki
OGR.01.3. Planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych
OGR.01.4. Przygotowanie materiałów florystycznych i wykonywanie kompozycji
OGR.01.5. Przygotowanie do sprzedaży roślin, wyrobów i materiałów florystycznych
OGR.01.6. Język obcy zawodowy
OGR.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
OGR.01.8. Organizacja pracy małych zespołów

Wykaz przedmiotów kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Materiałoznawstwo roślinne
Materiałoznawstwo nieroślinne
Kulturowe podstawy florystyki
Środki wyrazu twórczego
Kompozycje florystyczne
Przedsiębiorstwo florystyczne
Język obcy we florystyce
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :
Wykonywanie kompozycji florystycznych
Praktyka zawodowa