Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

Forma

KKZ, Branżowa Szkoła II stopnia

Kwalifikacje w zawodzie

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

KKZ-ukończone 18 lat
BS II st.- ukończenie szkoły branżowej I stopnia lub ZSZ oraz posiadanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (wcześniejsze M.12, MG.12.) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych albo
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (wcześniejsze: M.18., MG.18) w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MOT.06., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  – świadectwo potwierdzające kwalifikację
– po ukończeniu KKZ w zakresie kwalifikacji MOT.06. i zdaniu egzaminu zawodowego z tej kwalifikacji, jeśli słuchacz KKZ posiada dodatkowo wykształcenie średnie i certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (wcześniejsze M.12, MG.12.) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
albo
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (wcześniejsze: M.18., MG.18) w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– absolwent Branżowej Szkoły II stopnia otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych  uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.