Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik organizacji turystyki

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 422104

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik organizacji turystyki otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach HGT.07. i HGT.08., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacjach HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych i HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów. Technik obsługi turystycznej może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ponadto może pracować w podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacją i obsługą turystyczną: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy. Do obowiązków technika obsługi turystycznej należy:

  • informowanie zainteresowanych osób o usługach świadczonych przez biuro podróży
  • przedstawienie dokładnych ofert klientowi
  • dokonanie odpowiednich rezerwacji

Z organizowaniem imprez turystycznych wiąże się konieczność nawiązywania kontaktów i współpracy z polskimi i zagranicznymi biurami podróży. Praca technika obsługi turystycznej jest pracą biurową, i z reguły ma charakter indywidualny. Czasem jednak przy organizowaniu imprez turystycznych może pracować cały zespół, składający się z przedstawicieli kilku biur podróży. Kontakty z innymi ludźmi są niezbędne i intensywne, co często stwarza ryzyko powstawania konfliktów. Przykładem bezpośrednich kontaktów jest odpowiadanie na pytania klienta, konsultowanie z nim szczegółów wycieczki, negocjowanie warunków umowy, doradzanie w wyborze oferty. Ze względu na to, że praca w tym zawodzie wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z wieloma ludźmi, trzeba umieć łatwo nawiązywać z nimi kontakty. Charakter pracy wymaga:

  • dużej odporności emocjonalnej
  • umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi
  • jednocześnie dużej samodzielności
  • umiejętności zaplanowania i zorganizowania sobie własnej pracy
  • ważna jest również zdolność koncentracji uwagi i zarazem jej podzielność