Operator obrabiarek skrawających

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MEC.05., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji MEC.05. – świadectwo potwierdzające kwalifikację

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce bezpłatnie.

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

absolwent KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz  uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

 

   

Operator obrabiarek skrawających do metali ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, udziela instruktażu operatorom jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek. Kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Po ustawieniu obrabiarki może sam ją obsługiwać, łącząc zadania ustawiacza z zadaniami operatora obrabiarki. Obsługuje takie maszyny jak: frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowane programowo przez komputer. Ustala kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych.

Zdolności i umiejętności:

 • Zdolności techniczne
 • Znajomość czytania rysunku technicznego
 • Zdolność koncentracji uwagi
 • Szkicowanie odręczne prostych elementów maszyn
 • Umiejętność pracy w warunkach monotonnych

Predyspozycje psychiczne i fizyczne:

 • Spostrzegawczość
 • Dokładność i precyzja
 • Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Dobry wzrok i słuch
 • Podzielność i koncentracja uwagi

Korzyści dla Ciebie:

 • nauczysz się podstaw elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji maszyn, technik wytwarzania,
 • poznasz technologie obróbki skrawaniem,
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu działalności gospodarczej w branży mechanicznej,
 • poznasz język obcy w branży mechanicznej.

Możliwości zatrudnienia:
Operatorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.