Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK 311504

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

Na tytuł zawodowy technik mechanik składają się 2 kwalifikacje
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
lub
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
lub
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik mechanik otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach:
MEC.03. i MEC.09. lub MEC.05. i MEC 09. lub MEC.08. i MEC. 09., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacjach:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń i MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
lub
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających i MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
lub
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK MECHANIK

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

Wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik mechanik można zdobyć na KKZ w CKU Koszalin

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.

Technik mechanik może również pracować w kontroli technicznej lub w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów. Może także pracować przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń. Przeprowadza tam konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Określa normy czasowe procesów technologicznych i napraw. Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.

Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

 • umiejętność logicznego rozumowania
 • zdolność koncentracji uwagi
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna
 • umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • podzielność uwagi
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne
 • zręczność rąk i palców
 • dobry wzrok i słuch

Wskazane:

 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wytrzymałość i odporność na zmęczenie