Turniej „MISTRZ WIEDZY”

15 grudni 2016 roku był w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie dniem wyjątkowym. Słuchacze klas licealnych wzięli udział w konkursie, w którym odpowiadali na pytania z różnych dziedzin wiedzy: historii, geografii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i języka angielskiego.

W sympatycznej atmosferze został wyłoniony zwycięzca, który wykazał się nie tylko wiedzą, ale również opanowaniem, gdyż zmaganiom zawodników towarzyszyły silne emocje.

Warto dodać, że dzięki otwartej formule konkursu swoją wiedzę mogli sprawdzić, ale i poszerzyć, także widzowie  konkursu.