Akcja „Bezpieczna zima”

„JEŻELI WIDZISZ POTRZEBUJĄCEGO POMOCY BEZDOMNEGO, GŁODNEGO, ZMARZNIĘTEGO NIE BĄDŹ OBOJĘTNY MOŻESZ PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O JEGO MIEJSCU PRZEBYWANIA

Z A D Z W O Ń  pod jeden z poniższych bezpłatnych numerów czynnych całą dobę:
112 Numer Alarmowy
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe
800 170 010 Infolinia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”

Dzwoniąc tam, uzyskasz m.in. informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.
Nie stroń od udzielania pomocy osobom potrzebującym !!!
Zadbaj o zwierzęta !!!
Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą !!!
Udziel pomocy osobie wyziębionej, poszukaj natychmiastowej pomocy
medycznej a przed nadejściem pomocy medycznej rozpocznij powolne
ogrzewanie osoby, zdejmij przemarznięte ubrania, ułóż osobę na suchej
tkaninie i okryj całe ciało kocem i folią aluminiową – ogrzewaj dodatkowo
własnym ciałem.”

szczegóły akcji