Turniej Matematyczny

W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się IV edycja Turnieju Matematycznego. Turniej Matematyczny to konkurs, polegający na zmaganiu semestrów CKU w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kilkuosobowe grupy słuchaczy reprezentujące swoje semestry rozwiązują zadania testowe. Zakres przedmiotowy konkursu obejmuje: liczby rzeczywiste, wielomiany, funkcje: liniową, kwadratową, logarytmiczną, wykładniczą, planimetrię i stereometrię, wyrażenia i równania wymierne, ciągi, rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki.
Każdy semestr mógł zgłosić do Turnieju dowolną liczbę kilkuosobowych grup, które stanowiły zespół reprezentujący dany semestr. Każda grupa otrzymała do wspólnego rozwiązania jeden test sprawdzający wiedzę w zakresie matematyki. Test składał się z 25 zadań – pytań jednokrotnego wyboru. Wzięło w nim udział 44 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedmiu semestrów (1LGZ, 2A65, 3LGZ, 4LGZa, 4LGZb, 4GS, 6GS).
Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do tej pory wzięło w nim udział 102 słuchaczy z 28 semestrów – to ogromny sukces! Matematyka jest często piętą Achillesową słuchaczy, dlatego takie działania mają zachęcić słuchaczy do nauki matematyki. Turniej Matematyczny jest jednym ze sposobów przybliżenia słuchaczowi zagadnień matematycznych, pokazania zastosowania matematyki w życiu codziennym i uzmysłowienia, że „nie taki diabeł straszny jak go malują…”. Konkursowi, jak każdego roku, towarzyszyła wspaniała atmosfera wzajemnej współpracy i rywalizacji oraz wielkie emocje.

Pierwsze miejsce w IV edycji Turnieju Matematycznego zajęła reprezentacja semestru 6GS w składzie: Agnieszka Krakowska, Błażej Matyszczuk, Karol Rosołowski. Drugie miejsce zajęła reprezentacja semestru 4GS: Dawid Żeromski, Łukasz Łata, Damian Pośpiech. Na trzecim miejscu podium znalazła się grupa słuchaczy reprezentujących dwa semestry: 3LGZ – Natalia Gryga oraz 4LGZa Adam Wolf i Dawid Pawlak.
Wszystkim Uczestnikom Turnieju dziękujemy za udział i godne reprezentowanie semestru, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!