Kurs pierwszej pomocy

W dniu 15.04.2015 r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie wzięła udział w niecodziennej lekcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem spotkania było ukierunkowanie młodzieży tak, by nie tylko potrafiła udzielać pierwszej pomocy ale przede wszystkim nie bała się tego robić. Prelekcję i zajęcia praktyczne przeprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Słuchacze z zainteresowaniem słuchali informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Najciekawszą częścią spotkania były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji oraz sprawdzenia podstawowych czynności życiowych jest bardzo ważna, dlatego najwięcej uwagi poświęcono poważnemu wypadkowi jakim jest zatrzymanie akcji serca. Mimo, że uczestnicy z uwagą przyglądali się prowadzącym zajęcia, nie było łatwo powtórzyć wszystkie etapy pomocy. Na pewno jeszcze trudniej z powodu stresu i paniki byłoby ratować komuś życie. Dlatego warto instrukcję pierwszej pomocy powtarzać wielokrotnie, by w razie potrzeby wiedzieć, jak zareagować.