Porozumienie o współpracy CKU Koszalin i MPS International Sp. z o.o.

30 października 2018 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie – Panią Renatę Buss, a MPS International Sp. z o.o., z siedzibą Koszalinie, reprezentowaną przez Wandę Alicję Stypułkowską – Prezes Zarządu. Porozumienie podpisano w obecności  Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego.

Obejmuje ono szereg obszarów  i ukierunkowane jest na poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności praktycznych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie w zakresie technologii mechanicznych stosowanych  we współczesnym przemyśle, które ułatwią  kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

 

MPS to wiodący producent wysokiej jakości kosmetyków, opakowań i środków czystości. Firma zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz posiada zaawansowane  zaplecze techniczne. Szkolenia i spotkania o charakterze edukacyjnym organizowane przez MPS International Sp. z o.o pozwolą słuchaczom i kadrze pedagogicznej na zdobycie specjalistycznej wiedzy zawodowej. Możliwość odwiedzania w  ramach wycieczek, odbywania  staży i praktyk zawodowych w MPS  będzie idealną okazją do  zapoznania się z  procesem  produkcyjnym, zadaniami realizowanymi na określonych stanowiskach i specyfiką firmy. Cenny zapewne będzie też bezpośredni kontakt z pracownikami MPS International Sp. z o.o.

 

Porozumienie Centrum z MPS daje CKU w Koszalinie możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej, podnoszenia kompetencji zawodowych słuchaczy jako przyszłych absolwentów i wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia poprzez prowadzenie kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

 

Z kolei dla MPS International Sp. z o.o porozumienie to stwarza możliwość rekrutacji pracowników z grona najzdolniejszych słuchaczy i absolwentów CKU, zatrudniania kandydatów przygotowanych do pracy na określonych stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji już zatrudnionych poprzez uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników firmy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w CKU.

 

Podpisane porozumienie ma więc wymiar praktyczny, a ponadto uzasadnienie ekonomiczne i prorozwojowe – zapowiada współpracę na wielu płaszczyznach z korzyścią nie tylko dla obu instytucji, ale także z korzyścią dla mieszkańców Koszalina.