Odbiór wyników egzaminu zawodowego (styczeń-luty 2021)

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2021 r. dnia 31 marca 2021, od godz. 10.00 TYLKO za pośrednictwem poznan.epkz.cke.edu.pl

Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku niezdania egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r. ma możliwość złożenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będzie możliwy PO FERIACH ŚWIĄTECZNYCH. O konkretnym terminie poinformujemy w osobnej wiadomości.

W dniu 31 marca br. dokumenty NIE BĘDĄ WYDAWANE.