Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego przeprowadzanego w sesji zimowej zdający mogą odbierać w sekretariacie słuchaczy od dnia 8 kwietnia 2021 r. po okazaniu dowodu osobistego.