Recertyfikacja (odnowienie) uprawnień spawalniczych

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie przeprowadzane są egzaminy odnawiające uprawnienia spawalnicze.

Zapraszamy na egzamin spawaczy, którym skończyła się dwuletnia/trzyletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych:

 • spawanie spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1, 8, 22 (stal zwykła, nierdzewna, aluminium),
 • spawanie gazowe blach – metoda 311,
 • spawanie elektrodami otulonymi MMA – metoda 111 (stal zwykła, nierdzewna),
 • spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG/MIG (stal zwykła, nierdzewna, aluminium).

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest dwa lata (aluminium) lub trzy lata (pozostałe materiały np. stal ferrytyczna „czarna”, stal stopowa „nierdzewna”). Po tym okresie, aby nadal móc wykonywać prace spawalnicze, należy poddać się weryfikacji uprawnień (odnowienie uprawnień spawacza). Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do naszej placówki.

Egzaminy przeprowadzane są przez egzaminatorów posiadających licencję Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i pod merytorycznym nadzorem Instytutu.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • książkę spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Proces weryfikacji przebiega następująco:

 • ustalenie terminu egzaminu,
 • wykonanie próbnego złącza spawanego, egzamin (czas trwania:1 dzień, standardowy czas oczekiwania na certyfikaty: 1 do 2 tygodni),
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje wpis do książeczki spawacza i certyfikat, ważne przez okres 2/3 lat.

Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie, Jana Pawła II 17.

Cena: 400 zł  (jedna metoda i jedna grupa materiałowa, np. TIG 141-8)

 • cena obejmuje:
 • egzamin – zgodnie z europejską normą PN-EN ISO 9606,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606)

Najbliższe terminy:

20 – 21 maja 2021 r.

27 – 28 maja 2021 r.

W CKU Koszalin istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu posiadanych uprawnień (np. zmiana metody spawania, grupy materiałowej) oraz doskonalenia umiejętności spawalniczych. Chętnych zapraszamy na kursy spawania.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego przeprowadzanego w sesji zimowej zdający mogą odbierać w sekretariacie słuchaczy od dnia 8 kwietnia 2021 r. po okazaniu dowodu osobistego.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (styczeń-luty 2021)

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2021 r. dnia 31 marca 2021, od godz. 10.00 TYLKO za pośrednictwem poznan.epkz.cke.edu.pl

Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku niezdania egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r. ma możliwość złożenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będzie możliwy PO FERIACH ŚWIĄTECZNYCH. O konkretnym terminie poinformujemy w osobnej wiadomości.

W dniu 31 marca br. dokumenty NIE BĘDĄ WYDAWANE.

Ważne informacje w związku zajęciami praktycznymi odbywającymi się stacjonarnie w soboty!

Drodzy Słuchacze KKZ!

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich pobytu  w szkole prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. W szkole może przebywać tylko osoba zdrowa, u której nie występują objawy choroby zakaźnej, objawy choroby górnych dróg oddechowych, np. katar, kaszel, itp.
 2. W szkole nie mogą przebywać osoby: objęte kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych, które przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz takie, które podczas ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub osobą podejrzaną o zakażenie. Nieodpowiedzialne zachowanie, np. przyjście do szkoły, będąc objętym lub moi domownicy obowiązkiem kwarantanny, itp., co skutkuje zagrożeniem i narażeniem innych na chorobę jest karalne z mocy przepisów prawa obowiązujących w kraju.
 3. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce z wykorzystaniem ustawionych dozowników oraz dokonać pomiaru temperatury.
 4. W trakcie pobytu w szkole na korytarzach oraz w pracowniach obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. Należy również dbać o higienę rąk i zachowywać odpowiedni dystans
 5. Przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym dniu należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby. Każdy słuchacz jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania zasad i procedur obowiązujących na terenie Centrum.

Oświadczenie

Ważna informacja przed przystąpieniem do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu prosimy o:

 1. bezwzględne stosowanie się do informacji zamieszczonych w komunikacie: Zasady bezpieczeństwa dotyczące organizowania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021;
 2. wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

 

Oświadczenie zdającego w związku z przystąpieniem do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021

Zasady bezpieczeństwa dotyczące organizowania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2021

Zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W sesji styczeń-luty 2021 w terminie DO 15 WRZEŚNIA 2020:

 • słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

K74 (kwalifikacja BD.05.)

K76 (kwalifikacja AU.23.)

K79 (kwalifikacja AU.65.)

K80 (kwalifikacja AU.28)

K81 (kwalifikacja MG.44.)

 • słuchaczy szkoły policealnej

4MS (kwalifikacja MS.01.) technik masażysta

 • słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 i nie zdali egzaminu.

Deklaracje będzie można złożyć:

– osobiście w sekretariacie kursów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel. 94 345 18 22 wew. 39), z zachowaniem reżimu sanitarnego

lub

– w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu kursów lub sekretariatu szkoły adres:  kursy@ckukoszalin.edu.pl lub cku@ckukoszalin.edu.pl 

UWAGA – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (sesja czerwiec-lipiec 2020)

Informujemy, że świadectwa/wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą wydawane 31.08.2020 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 lub w następne dni w sekretariacie nr 112. Odbioru wyników egzaminu należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w warunkach reżimu sanitarnego: bezwzględnie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust! Prosimy również o zabranie ze sobą swojego długopisu.

Deklaracja ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. i wcześniejszych będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r. do 15 września br.  odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklaracje w CKU Koszalin  składają słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 i nie zdali egzaminu.

Deklarację będzie można złożyć:

– osobiście w sekretariacie kursów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel. 94 345 18 22 wew. 38 lub 798 192 902), z zachowaniem reżimu sanitarnego

lub

– w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu kursów lub sekretariatu szkoły adres:  kursy@ckukoszalin.edu.pl lub cku@ckukoszalin.edu.pl