„Pola Nadziei” – zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum w Koszalinie

W dniu 12 kwietnia 2015 roku słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” – zbiórce pieniędzy na rzecz Hospicjów. Celem prowadzonej akcji było nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicja w Polsce, w tym Hospicjum im. M. Kolbego w Koszalinie. Słuchacze do tego zadania podeszli z bardzo dużym zaangażowaniem, zapałem i odpowiedzialnością. Każdy, kto wspomógł akcję choćby kilkoma złotymi został obdarowany żółtym żonkilem, który jest międzynarodowym symbolem nadziei i przypomnieniem o ludziach cierpiących, oczekujących opieki i pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Dzięki tej akcji nasza młodzież wykazała się chęcią integracji ze społecznością Koszalina, przynależnością do swojej „małej ojczyzny” oraz ogromną empatią.

Nie da się ukryć, że w momencie, kiedy puszki stawały się ciężkie, to lżej nam się robiło na sercu, a radość z udziału w tej akcji i chęć niesienia pomocy była szczera i ogromna.

hospicjum