Interaktywna matematyka w zasięgu ręki

W ramach cyklu lekcji otwartych z matematyki „Interaktywna matematyka w zasięgu ręki” dnia 12 czerwca 2015 roku została przeprowadzona przez panią Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Interaktywne trójkąty a twierdzenie Pitagorasa”.

Pitagoras (ur. ok. 572 p.n.e. na Samos lub w Sydonie, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie) to grecki matematyk i filozof, założyciel szkoły pitagorejskiej w Krotonie na południu Włoch. Twierdzenie Pitagorasa to najsłynniejsze twierdzenie w geometrii i brzmi ono następująco: „jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej”.
Lekcje otwarte prowadzone w Centrum kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole stacjonarnej w sali 110 wyposażonej w tablicę interaktywną. Uczestniczyło w nich ponad 30 słuchaczy z semestrów 2GS, 4GS i 4Gb oraz nauczyciele – pani Grażyna Kurek i Ewa Turek. Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości tablicy interaktywnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach otwartych z matematyki ma zapewnić także większe zainteresowanie słuchaczy przedmiotem.

Podczas zajęć wykorzystywano technologie informacyjne – zastosowano tablicę interaktywną oraz inne środki dydaktyczne w postaci zestawów zadań, tablic matematycznych i kalkulatorów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań i ćwiczeń. Podczas lekcji słuchacze podchodzili do tablicy interaktywnej, rysowali trójkąty, mierzyli interaktywną linijką dwa boki trójkąta, a długość trzeciego wyliczali, korzystając ze wzoru na twierdzenie Pitagorasa.
Lekcja podobała się zarówno nauczycielom, jak i słuchaczom, którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niej, mając możliwość rozwiązywania zadań matematycznych z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.