Kolejny tytuł „Bezpiecznej Szkoły” dla CKU w Koszalinie

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica po raz kolejny uzyskało tytuł „Bezpiecznej Szkoły”. Tym razem wzięło udział w 12 edycji programu „Bezpieczna Szkoła”, organizowanego cyklicznie od jedenastu lat przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Fundację „Razem Bezpieczniej”. Projekt wspiera Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem tej inicjatywy jest promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, stałe podnoszenie bezpieczeństwa oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych.

Do udziału zaproszono wszystkie placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego. Spośród 174 uczestników wyłoniono 27 laureatów, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie.

Zadaniem biorących udział w projekcie było wybranie konkretnej, jednej inicjatywy, mającej na celu propagowanie zasad i idei bezpieczeństwa w społeczności szkolnej. Najważniejszymi kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu były m. in.:

innowacyjność,
zaangażowanie w realizację całej społeczności szkolnej,
uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych.
Udział w projekcie „Bezpieczna Szkoła” był bezcenny. Nie chodzi tylko o wyróżnienie, docenienie naszej innowacyjności i uniwersalności podejmowanych przedsięwzięć, choć świadczą one o profesjonalizmie i dobrej organizacji szkoły.

Reprezentantka CKU, pedagog Marta Sekuła miała okazję uczestniczyć w zajęciach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Brała też udział w szkoleniach dotyczących różnych dziedzin bezpieczeństwa (np. handel ludźmi, polityka antydyskryminacyjna i poszanowanie praw człowieka czy odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych). Spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeń, podniesienie świadomości prawnej, wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im oraz zdobycie nowych umiejętności, co z pewnością przyda się wszystkim pracownikom i słuchaczom Centrum.

Bardziej świadomi – bardziej bezpieczni.