Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ubiegający się o dyplom zawodowy proszeni są o zapoznanie się z informacją o nowym sposobie składania wniosków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2023 r.., w celu przyspieszenia realizacji wniosków, na stronie internetowej Komisji (STRONA GŁÓWNA – FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO) dostępny jest nowy formularz generujący wniosek o wydanie dyplomu.

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO – https://www.oke.poznan.pl/cms,6492,wniosek_o_wydanie_dyplomu_potwierdzajacego_kwalifikacje_zawodowe_dyplomu_zawodowego.htm