100 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

W tym roku szkolnym rozpoczną się zajęcia na 100 Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
Oznacza to, że już około dwa tysiące osób podjęło naukę w CKU Koszalin na KKZ, zdobywając różne kwalifikacje i uzyskując tytuł zawody, np. technik mechanik, technik informatyk, technik rachunkowości, fotograf
czy technik usług kosmetycznych.

Na czym polega ten fenomen? Na niezwykłym połączeniu wspaniałej, przyjaznej atmosfery z rzetelną pracą, gwarantującą sukces na egzaminach zewnętrznych.

Odliczanie do 200 kursu KKZ rozpoczęte…