Zakończyliśmy maturalny maraton

Choć egzaminy maturalne potrwają w szkołach w całej Polsce jeszcze tydzień, maturzyści Centrum rozpoczęli właśnie wakacje. 16 maja odbył się ostatni egzamin maturalny w CKU. Była to historia na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta obowiązkowo musiał przystąpić do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku najpopularniejszy był język angielski.

Spośród przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym, słuchacze najczęściej wybierali język angielski i geografię. Potem były: biologia, wos, historia, język polski, fizyka i matematyka.

Wyniki z poprzedniego roku nastrajają optymistycznie. Nasi słuchacze zdali egzamin maturalny 2017 na porównywalnym poziomie, co uczniowie szkół województwa zachodniopomorskiego. Na przykład średni wynik procentowy zdających język polski w województwie w 2017 r. wyniósł 54,33%, w CKU – 52,45%. Nawet zmora maturzystów – matematyka – wypadła nieźle.

Czekamy zatem na oficjalne wyniki matur 2018, które ogłoszone zostaną 3 lipca i na raport CKE we wrześniu br.