Krwiodawcy w CKU Koszalin

Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w szczytnej akcji oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie.

Krwi nie da się wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić. Dawcom krwi przysługują liczne przywileje m.in.: zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent kaloryczny – po oddaniu krwi Krwiodawca otrzymuje czekolady i wafelek. Dawcą może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia, a nie przekroczyła 65 roku życia. Krew jest najcenniejszym darem jaki można komuś ofiarować. Może ona ocalić życie np. choremu dziecku, ofierze wypadku. Oddana krew jest bezcennym darem.

Nasi słuchacze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że od ich daru zależy czyjeś życie i nie wahali się, aby podzielić się swoją krwią. Są więc na dobrej drodze by stać się Honorowymi Dawcami Krwi. Chcą regularnie oddawać krew, by pomagać tym, którzy tej krwi potrzebują.

Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach oddawania krwi organizowanych przez Centrum!