Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

13 października 2021 r. słuchacze Szkoły Podstawowej brali udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy i reagowania na sytuacje kryzysowe w środowisku.

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przeprowadził ratownik medyczny, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu, wytłumaczył uczestnikom, jak prawidłowo powinni reagować w sytuacjach zagrożenia.

Prowadzący zachęcał młodzież do praktycznego udziału w zajęciach. Słuchacze z zaangażowaniem brali udział w warsztatach i przyswajali wiedzę. Młodzież miała możliwość zapoznania się z całym wyposażeniem medycznym, które ratownicy wykorzystują w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z użytkowaniem pewnych przedmiotów medycznych.

Zajęcia miały na celu pobudzenie świadomości na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki tego typu warsztatom uczestnicy pogłębili swoją wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną odnośnie udzielania pierwszej pomocy.