Integracja młodzieży Szkoły Podstawowej

W dniu 14 października 2021 roku słuchacze Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami z ramienia OHP wybrali się do Nosowa, gdzie odbyło się spotkanie klubu absolwenta.

Młodzież wspólnie przygotowała ognisko oraz brała udział w licznych zajęciach i grach integracyjnych, których zadaniem było bliższe zapoznanie słuchaczy.

Słuchacze z chęcią i zaangażowaniem brali udział w przygotowanych zabawach. Młodzież dzięki przygotowanym zadaniom miała możliwość pobudzania i rozwijania swojej wyobraźni. Podczas ogniska zaproszeni absolwenci mieli okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i wspomnieniami związanymi z przynależnością do koszalińskiego hufca pracy.

Dzięki takiej formie spędzania czasu, młodzież miała możliwość bliższego poznania się, poprzez prowadzone rozmowy o różnorodnej tematyce, a także grupowej zabawie.