Próbny pisemny egzamin zawodowy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: K82, K83, K84, K85, K86, K87

13-14 listopada 2021 (sobota, niedziela) odbędzie się próbny pisemny egzamin zawodowy.

Osoby, które złożyły deklarację i przystępują do egzaminu zawodowego w styczniu 2022 proszone są o obecność w tych dniach na zajęciach.

Egzamin próbny przeprowadzony zostanie w celu zapoznania Państwa z procedurami i przebiegiem egzaminu. Pozwoli on także zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności i będzie źródłem informacji dla Państwa, co wymaga poprawy, nad czym jeszcze należy popracować. Dla szkoły to również bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ pozwoli  skorygować proces przygotowania do właściwego egzaminu.

Dziękujemy za odpowiedzialne podejście i udział w tym ważnym wydarzeniu.