Podziękowania

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie pragnie serdecznie podziękować tygodnikowi koszalińskiemu „Miasto” i Tv Max Koszalin za udzielenie patronatów medialnych III Konkursowi Fotograficznemu TWÓRCZY KOSZALIN  pt. „CodziEnnE życie Koszalina”.

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w realizacji inicjatywy kulturalno-oświatowej, skierowanej do uczniów koszalińskich szkół, promującej ich postawy twórcze oraz pomoc w popularyzacji tego przedsięwzięcia.

Łączymy wyrazy szacunku oraz przesyłamy pozdrowienia.