Podziękowania

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie pragnie serdecznie podziękować firmom: GIPO Sp. z o.o i MPS International Sp. z o.o za ufundowanie nagród w III Konkursie Fotograficznym TWÓRCZY KOSZALIN  pt. „CodziEnnE życie Koszalina”.

Państwa pomoc i zaangażowanie umożliwiły realizację inicjatywy kulturalno-oświatowej, promującej postawy twórcze uczniów koszalińskich szkół oraz nasze miasto i przyczyniły się do  popularyzacji tego przedsięwzięcia.

Łączymy wyrazy szacunku oraz przesyłamy pozdrowienia.