Pierwsza pomoc

Dnia 27 października 2023 r. odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w której wzięli udział słuchacze klasy 8 szkoły podstawowej. Poprowadził je ratownik medyczny Jarosław Kalenik z firmy Symulmed.

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem, jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy, jak się zachować i jak pomóc poszkodowanej osobie. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Z tego powodu należy uczyć się, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Podczas zajęć słuchacze poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, uczyli się prawidłowo przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, reagować w sytuacjach zadławienia oraz układać osoby poszkodowane w bezpiecznej pozycji.

Wiele emocji wzbudziły czynności z zakresu resuscytacji wykonane na fantomie oraz nauka pomocy przy zadławieniu dokonywana na kamizelce szkoleniowej do nauki rękoczynu Heimlicha-chwytu odkrztuszającego.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz słuchaczy z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku zagrożenia życia.

 

To wspaniałe, że możemy korzystać z pierwszej pomocy!

Wiedza i umiejętności, które można zastosować z pierwszą pomocą są ważne, ponieważ mogą pomóc w ratowaniu życia.