Halloween w Centrum

W dniu 26. 10. 2023 r. odbyła się impreza szkolna „Halloween” w Centrum. Z tej okazji zostały przygotowane dekoracje halloweenowe- rekwizyty, plakaty promujące imprezę Halloween oraz słodki poczęstunek dla słuchaczy oraz nauczycieli.

W czasie imprezy szkolnej przeprowadzone zostały zabawy i gry językowe takie jak: Halloween Crosswords- krzyżówki Halloweenowe, Spy school –szkoła szpiegów- odczytywanie zaszyfrowanej wiadomości, Memory game- ćwiczenie pamięci – zapamiętanie jak największej ilości wyrazów w
ciągu 3 minut, Halloween word serach- wykreślanka Halloweenowa, odczytywanie kodów i zagadki językowe, gra zespołowa- odkrywanie poleceń i wykonywanie różnych zadań.

Słuchacze LO dla Dorosłych w trakcie imprezy Halloween w Centrum czytali artykuł dotyczący tradycji i zwyczajów Halloween w USA i Wielkiej Brytanii oraz odpowiadali na pytania dotyczące artykułu.

Dla wszystkich słuchaczy ze szkoły podstawowej i liceum została przygotowana prezentacja multimedialna dotycząca obchodów Halloween w Anglii i Stanach Zjednoczonych.

W konkurencjach brało udział 11 słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz 25 słuchaczy z LO dla Dorosłych. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Organizatorem imprezy była nauczycielka języka angielskiego w Centrum Dorota Czarnecka.