MEC.03 egzamin zawodowy

Jak co roku w czerwcu nasza szkoła zamieniła się w ośrodek egzaminacyjny, w którym przeprowadzamy egzaminy zawodowe praktyczne nie tylko dla naszych słuchaczy, ale również dla uczniów innych koszalińskich szkół.
W tym roku po raz pierwszy odbył się egzamin zawodowy w kwalifikacji MEC.03. – mechanik-monter maszyn i urządzeń.
Przygotowaliśmy nową salę spełniającą standardy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Doposażyliśmy pracownie w środki dydaktyczne i urządzenia do praktycznej nauki zawodu.