Geocaching w CKU

Status MakerMagic event (wydarzenia magii twórców) otrzymują spotkania promujące jakość keszy odbędą się one na całym świecie na przełomie czerwca i lipca  https://blog.geocaching.pl/2023/05/04/wydarzenia-magii-tworcow/
tu na mapie można zobaczyć, gdzie w Polsce, Europie i na świecie planuje się takie spotkania https://gchq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=83f51ee47f8e45d9ad6730c7e3f0b527