MATURA 2024 – DEKLARACJE !

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego:

  • Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r., zobowiązany jest do dnia 2 października 2023r. złożyć wstępną deklarację (załącznik 1a) przystąpienia do egzaminu maturalnego. Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2024!!!
  • Absolwent z lat ubiegłych, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego 2024 zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2024 r. Deklaracja wstępna nie jest obowiązkowa. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie OKE w Poznaniu:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6457,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2023_2024.htm

MATURA 2024 – DOSTOSOWANIA!

Do dnia 2 października 2024 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).