HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021

Przypominamy, że absolwenci z lat ubiegłych, którzy:

  • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili,   są zobowiązani do wniesienia opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. 

Niewniesienie opłaty w ww. terminie, przez absolwentów do tego zobowiązanych, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
04.05.2021
wtorek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115034

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
05.05.2021
środa
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115049

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
06.05.2021
czwartek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 110036

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
07.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
900 – 113010

JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
10.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12009

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
1400 – 17002

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
12.05.2021
środa
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12006

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16002

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
110absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16001

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
14.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS900 – 12001

HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
17.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LZ900 – 12001

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021 – całość