Edukacja prawna młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”

10 października 2023 r. odbyły się zajęcia dla klasy ósmej z funkcjonariuszami służby więziennej w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej, związanego z prewencją wśród młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”

Podczas spotkania słuchacze zostali zapoznani z możliwościami jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz oczekiwaniami i specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej. Ponadto poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze koszalińskiego aresztu śledczego przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego

Celem spotkania ze słuchaczami były także działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych. Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej. Takie spotkania dają możliwość uświadamiania młodych ludzi o konsekwencjach negatywnego zachowania.