Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS

Dnia 7 grudnia br. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z Panem Romanem Latoszyńskim edukatorem z ramienia Krajowego Centrum ds. AIDS.

Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS, przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych, oraz promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów pt. „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS”.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS i poszerzała realizowane w ramach zajęć treści dotyczące wiedzy o tym:

  • Co to jest HIV i AIDS?
  • Jak i gdzie skutecznie się badać?
  • Drogi zarażenia wirusem HIV
  • Bezpieczeństwo o własne zdrowie
  • Stopień zarażenia u kobiet i mężczyzn
  • Rodzaje chorób zagrażających życiu młodych ludzi

Konferencja oparta była na konstruktywnym dialogu pomiędzy prowadzącym, a uczestnikami. Pan Roman Latoszyński zadawał młodzieży pytania i odpowiadał na wątpliwości w oparciu o własne doświadczenia z pracy zawodowej. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz poszerzyła wiedzę na temat AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Poruszono także kwestie tolerancji wobec osób będących nosicielami wirusa HIV.