Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2023

1. Słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż: do dnia 15 września 2022.

2. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1. to jest do 15 września 2022.

2.a Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Dotyczy semestrów:
K88 (AUD.02)
K89 (BUD.09)
MS4 (MED.10)

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2022)

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2022 r.  od godz. 10:00 są dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec- lipiec 2022.
  2. Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2022 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112) od dnia 8 września 2022 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2022

Uwaga!
Słuchacze zgłaszają się na egzamin 30 minut wcześniej z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym wkładem

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PISEMNY 06.06.2022 (poniedziałek) MEC.05 w 9:00 60 min 8
INF.03   dk 9:00 60 min 8

 

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PRAKTYCZNY 01.06.2022 (środa) BUD.20 d 9:00 180 min 17
08.06.2022 (środa) INF.03 dk 8:00 150 min 12
10.06.2022 (piątek) MEC.05 w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
16:00 120 min W18/W22
  11.06.2022 (sobota)   MEC.05   w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
16:00 120 min W18/W22
12.06.2022 (niedziela)   MEC.05   w 8:00 120 min W18/W22
12.06.2022 (niedziela) INF.02 wk 8:00 180 min 8

Imienne listy z przydziałem na zmiany dostępne są w gablocie na terenie Centrum oraz u kierownika warsztatu szkolnego.

Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĘPOWAŁY DO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022

  • W przypadku  ponownego  przystępowania  do  egzaminu  zawodowego  przez  zdającego,  który  nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt.
  • Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu,  składa  deklarację  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyników  egzaminu  zawodowego, tj. do 7 kwietnia 2022

DOTYCZY SŁUCHACZY KURSU K90 (kwalifikacja INF.03)

  1. Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 należy złożyć do 7 lutego 2022 r.
  • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie kursów.
  • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (pokój W31).

Harmonogram* egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2022

Uwaga!

Słuchacze zgłaszają się na egzamin 30 minut wcześniej z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym wkładem

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PISEMNY 11.01.2022

 

(wtorek)

EKA.05

 

MEC.05

dk

 

w

8:00 60 min 8
AUD.02

 

BUD.20

dk

 

d

11:00 60 min 8
INF.02

 

SPL.05

w

 

d

14:00 60 min 8
typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PRAKTYCZNY 10.01.2022

 

(poniedziałek)

BUD.20 d 9:00 180 min 17
SPL.05 d 9:00 120 min 17
18.01.2022

 

(wtorek)

AUD.02 dk 8:00 180 min W7
12:30 180 min W7
INF.02 w 8:00 150 min 8
12:30 150 min 8
 

 

20.01.2022

(czwartek)

 

 

 

MEC.05

 

w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
EKA.05 dk 8:00 180 min 10

*Imienne listy z przydziałem na zmiany dostępne są w gablocie na terenie Centrum oraz u kierownika warsztatu szkolnego.

Próbny pisemny egzamin zawodowy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: K82, K83, K84, K85, K86, K87

13-14 listopada 2021 (sobota, niedziela) odbędzie się próbny pisemny egzamin zawodowy.

Osoby, które złożyły deklarację i przystępują do egzaminu zawodowego w styczniu 2022 proszone są o obecność w tych dniach na zajęciach.

Egzamin próbny przeprowadzony zostanie w celu zapoznania Państwa z procedurami i przebiegiem egzaminu. Pozwoli on także zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności i będzie źródłem informacji dla Państwa, co wymaga poprawy, nad czym jeszcze należy popracować. Dla szkoły to również bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ pozwoli  skorygować proces przygotowania do właściwego egzaminu.

Dziękujemy za odpowiedzialne podejście i udział w tym ważnym wydarzeniu.

Egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2022

AUD.02.

(fotograf)

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
BUD.20.

(technik inżynierii sanitarnej)

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
EKA.05.

(technik rachunkowości)

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych),
INF.02.

(technik informatyk)

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
MEC.05.

(technik mechanik)

Użytkowanie obrabiarek skrawających
SPL.05.

(technik spedytor)

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2021)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec- lipiec 2021.

1. Informacje będą dostępne dla zdających
– przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych – pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2021 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112)  od dnia 8 września 2021 r. , od godz. 10:00, po okazaniu dowodu osobistego.