Wyniki egzaminów zawodowych – sesja Zima 2023

W dniu 31.03.2023 r. wyniki egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 zostały udostępnione w Systemie SIOEPKZ.
Zdający za pomocą otrzymanego przed egzaminem kodu aktywacyjnego rejestrują się do portalu zdającego pod adresem internetowym:

Zapraszamy Zdających do Sekretariatu Szkoły po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz informacji o wynikach egzaminu w godzinach pracy sekretariatu.

Sekretariat słuchaczy