16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Przyczyną zainicjowania Święta było pogłębiające się zjawisko nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, którym towarzyszą marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.

Głównym celem Święta jest zaktywizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji uświadamianie społeczeństwa o niebezpieczeństwach związanych z konsekwencjami dyskryminacji. Dzień jest także okazją do głębszej refleksji
nad przyczynami nietolerancyjnych zachowań oraz poszukiwaniem praktycznych wskazówek, które mogą doprowadzić do znalezienia rozwiązań problemów związanych z brakiem tolerancji.

Jednak, mimo prowadzonych działań promujących postawy tolerancyjne, zdarzają sie sytuacje, gdy grupy mniejszościowe spotykają sie z różnymi formami dyskryminacji. Państwa członkowskie pokładają nadzieje w rozwoju technologii, która przyczynia sie do komunikacji międzynarodowej oraz rozwoju globalnego społeczeństwa, a także ułatwia szerzenie postaw tolerancyjnych.

Czym jest TOLERANCJA?

  • Tolerancja to: szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych
    form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem.
  • Tolerancji sprzyja wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wary.
  • Tolerancja jest to harmonia w różnorodności.
  • Tolerancja to moralny obowiązek.
  • Tolerancja to prawny i polityczny warunek.
  • Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój.
  • Tolerancja przyczynia sie do zastąpienia „kultury wojny, kulturą pokoju”.

Tolerancja według słuchaczy CKU