Christmas in Britain

W dniu 21.12.2022 r. odbyła się impreza szkolna pt. „Christmas in Britain” w Centrum. Z tej okazji została przygotowana prezentacja multimedialna dla słuchaczy -„Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii” oraz dekoracje promujące imprezę szkolną. W czasie imprezy szkolnej przeprowadzone zostało bożonarodzeniowe domino – Christmas domino, zimowa krzyżówka – Winter crossword, i gry językowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Słuchacze w trakcie zajęć poznali tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii oraz słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. W trakcie zajęć słuchacze wykonywali
kartki świąteczne oraz pisali życzenia świąteczne w języku angielskim. Na zakończenie zajęć zrobiono wystawkę kartek świątecznych wykonanych przez słuchaczy. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.