Zmiany w planie

W dniu 22 grudnia 2022 r.  zajęcia odbywać się będą według skróconego planu godzin.

1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15
5. 10:25 – 10:55
6. 11:00 – 11:30
7. 11:35 – 12:05
8. 12:10 – 12:40