Wirtualny świat nadchodzi?

Słuchacze semestru 3 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 14 października 2019 r. uczestniczyli w Konferencja Nowoczesnych Rozwiązań dla Inżynierów Koszalin 2019, której organizatorami byli Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej


To już druga edycja.
Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz przedstawienie działania konkretnych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.


W ramach konferencji odbyły się 3 prelekcje:
1 – „Fizyka, matematyka i algorytmy w systemach widzenia maszynowego.”
2 – „Przykłady wykorzystania aplikacji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w branżach
przemysłowych i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw”
3 – „Druk 3D z metalu – inżynieria przyszłości”https://www.colmex.pl/druk-3d

Naszych słuchaczy najbardziej zainteresował wykład dotyczący wykorzystania AR i VR w przemyśle.

AR, czyli rzeczywistość rozszerzona, to system łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną. Do tego celu wykorzystuje się okulary AR, za pomocą których można obserwować zarówno prawdziwy świat zewnętrzny, jak i elementy wytworzone przez komputer, nałożone na rzeczywisty świat, które modyfikują go, uzupełniają o informacje z systemów komputerowych i baz danych.

Z kolei VR – rzeczywistość wirtualna – to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Symulowane środowisko doskonale znamy z gier komputerowych, ale dzisiaj tworzy się już symulacje podobne do świata rzeczywistego. Są to np. symulowane miejsca pracy, sytuacje zagrożenia, modele, które po sprawdzeniu można
zrealizować w rzeczywistości realnej. Kluczową cechą VR jest interakcja, czyli możliwość kontroli nad przedstawionym obrazem oraz sterowania obiektami, które znajdują się w wirtualnym świecie (np. zmiana ich wyglądu, położenia).

Firmy na całym świecie coraz częściej korzystają z rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, aby zapewnić znaczną poprawę procesu uczenia się. Wcześniej szkolenia wymagały drogiego sprzętu i intensywnego nadzoru, a AR i VR upraszczają ten proces i minimalizują koszty. Już dziś wykorzystywane są do szkolenia w przemyśle lotniczym i morskim, w medycynie dla szkolenia specjalistów oraz, znacznie bliższym nam, promowaniu bezpiecznej jazdy.

Imprezą towarzyszącą było Forum Kariery – 4Career czyli giełda pracy. Hol przed aulą wypełniły firmy z branży produkcyjnej, poszukujące pracowników, stażystów, praktykantów i przyszłych specjalistów.