Uwaga Ósmoklasiści i ich Rodzice! Ważna informacja przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty 2020

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 2020 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Przypominamy jeszcze raz o obowiązku założenia maseczki, zakrywającej usta i nos oraz zabrania ze sobą długopisu z czarnym tuszem, dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej) i linijki ma egzamin z matematyki. Na egzamin nie można przynosić telefonów komórkowych
i żadnych zbędnych rzeczy!

Egzaminy odbędą się w następujących dniach:

16 czerwca 2020r. godz. 9.00 – j. polski

17 czerwca 2020r. godz. 9.00 – matematyka

18 czerwca 2020r. godz. 9.00 – j. angielski

Na każdy egzamin należy zgłosić się o godz. 8.20 !!!

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych we wcześniejszych komunikatach zasadach  i  o bezwzględne ich respektowanie.