Słuchacze gimnazjum na ekologicznej lekcji w Manowie

W dniu 26.10.2012 r. grupa 41 słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych w ramach zajęć edukacji ekologicznej wyjechała do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie. Celem wyjazdu był m. in. udział w prelekcji pt. „Las -poznać – przeżyć – zrozumieć”. Na miejscu przywitali nas gospodarze. Opowiadali o zachowaniu w lesie, obiektach stawianych w lesie oraz dokarmianiu zwierzyny leśnej. Prelekcja wspomagana była prezentacją multimedialną, która przybliżyła wizerunek zwierząt w naszych lasach, zwracając szczególną uwagę na specjalistyczne myśliwskie terminy. Poruszono także tematykę dotyczącą odnawialnych form energii, recyklingu i segregacji śmieci.

Następnie cała grupa ruszyła do zwiedzania terenu ośrodka. Najpierw zobaczyliśmy zagrody dzicze, gdzie mogliśmy karmić żołędziami młode pasiaki oraz dziki, następnie zwiedziliśmy strzelnice , gdzie na co dzień myśliwi szlifują swoje umiejętności strzeleckie.

Wycieczka zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami przygotowanym przez gospodarzy obiektu. Młodzież wróciła bardzo zadowolona ze spotkania, miło jest odbyć lekcję biologii w terenie.