„SIĘ DZIAŁO” w CKU!

Miniony semestr upłynął w Centrum, jak zawsze, pracowicie. Był dobry i bogaty, przyniósł niemało sukcesów słuchaczom i nauczycielom w wielu dziedzinach. W szkole „Się działo!”. Podjęto wiele inicjatyw, zorganizowano szereg konkursów i imprez, spotkań, które będą źródłem wspomnień na długie lata.

20 lutego 2015 w klubie szkolnym odbyło się uroczyste podsumowanie I semestru 2014/15 w szkole stacjonarnej.

Pani Wicedyrektor Monika Makowska przedstawiła prezentację na temat podjętych działań.

Słuchaczy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, wysoką frekwencję oraz zostali laureatami konkursów – uhonorowano dyplomami. Wręczyła je Pani Dyrektor Beata Płaza.

Uroczystość uatrakcyjnił pokaz zdjęć, zrobionych podczas imprez szkolnych.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za semestr pełen wrażeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.