Nauczanie zdalne do 9 stycznia 2022 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2301) w okresie od 22 grudnia do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dla słuchaczy szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywają się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem.