Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Dzień ten na celu promowanie języka ojczystego oraz uświadamianie społeczeństwu, jak ważne jest poprawne posługiwanie się swoim językiem w codziennym życiu. W ramach obchodów Święta w naszej szkole zorganizowany został konkurs z języka polskiego pt. ” Z polszczyzną za pan brat”. W pierwszym etapie udział wzięli wszyscy słuchacze z semestrów stacjonarnych. Następnie dwóch najlepszych słuchaczy z każdego semestru wzięło udział w części finałowej. Test składał się z 15 pytań, które tylko z pozoru były proste. Słuchacze musieli wykazać się miedzy innymi znajomością zasad ortografii, poprawić błędy językowe czy stylistyczne, wyjaśnić związki frazeologiczne.

Konkurs miał uświadomić młodzieży jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Cała impreza odbyła się w wesołej i luźnej atmosferze. Najważniejsze, że udało się zaangażować słuchaczy do wspólnej zabawy z językiem polskim. Laureatami konkursu zostali:
I m-ce Krystian Żegnałek
II m-ce Adam Tomaszewski
III m-ce Jakub Gawrysiak

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy wiedzy!!!