Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Mechanika zawsze na czasie!

Forma

KKZ

Kwalifikacja w zawodzie

Technik mechanik
Operator obrabiarek skrawających do metali

Czas trwania

 

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek na KKZ M.19.

Ilość godzin

 

Wymagania

Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie w CKU w Koszalinie (bezpłatnie),
– możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik i operator obrabiarek skrawających do metali po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

   

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Słuchacz:

 1. rozróżnia obrabiarki skrawające;
 2. dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
 3. rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
 4. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
 5. rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
 6. dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
 7. dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
 8. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
 9. uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Słuchacz:

 1. sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
 2. mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
 3. ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
 4. nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 5. uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
 6. wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
 7. rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
 8. dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;
 9. prowadzi kontrolę procesu obróbki;
 10. posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 11. wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Słuchacz:

 1. rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
 2. rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
 3. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
 4. rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
 5. korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
 6. dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
 7. dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
 8. mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
 9. ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
 10. wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
 11. testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Słuchacz:

 1. ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
 2. ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
 3. uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
 4. wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
 5. nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
 6. dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
 7. dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;
 8. przeprowadza korektę wyników obróbki;
 9. przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
 10. wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.