Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Słuchacz:

 1. dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 2. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 3. dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 4. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 5. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 6. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Słuchacz:

 1. dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 2. rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 3. dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 4. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 6. dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 7. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 8. wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 9. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów

Słuchacz:

 1. rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 2. dobiera metodę łączenia materiałów;
 3. rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 4. dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 6. przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 7. wykonuje połączenia materiałów;
 8. ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Słuchacz:

 1. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 2. planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 3. charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 4. ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera części podlegające wymianie;
 6. wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 7. wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 8. montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 9. dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 10. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 11. wykonuje konserwację narzędzi;
 12. ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.