MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W zawodzie:

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Słuchacz:

 1. posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 2. wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
 3. sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
 4. planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
 5. planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
 6. dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 7. dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 8. dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 9. dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 10. dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
 11. sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 12. stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Słuchacz:

 1. rozróżnia rodzaje produkcji;
 2. kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
 3. kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 4. kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
 5. kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
 6. kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
 7. określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
 8. zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
 9. sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.