Europejski Dzień Języków Obcych

W październiku, jak co roku obchodzimy w Centrum Europejski Dzień Języków Obcych. W dniach 4-5.10. 2023 r. odbyły się z tej okazji konkursy i quizy językowe, przygotowane i zorganizowane przez nauczyciela języka angielskiego –Dorotę Czarnecką.

W konkursach brało udział 65 słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dla każdego typu szkoły przygotowano inne konkursy o różnej tematyce i stopniu trudności.
Słuchacze LO dla Dorosłych z semestru 3LS, 5LSA,5LSB, 7LS brali udział w konkursie kulturoznawczym The British way of life oraz w grze Direction game , w konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii, w odgadywaniu przysłów angielskich w’ Scrabblemania” odgadywanie słów w wielu językach angielskim, niemieckim, francuskim hiszpańskim i litewskim, oraz ćwiczyli pisanie polskich słów cyrylicą. Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z semestru 8P uczestniczyli w konkursie kulturoznawczym ‘Fakty i ciekawostki o Wielkiej Brytanii’ oraz w Quizie leksykalno – gramatycznym. Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie imprezy słuchacze LO wzięli udział w ankiecie pt.’ Wpływ sztucznej inteligencji AI na przyszłość nauki języków obcych oraz obejrzeli prezentację multimedialną na temat Europejskiego Dnia Języków Obcych i Dlaczego warto uczyć się języków obcych.
Ponadto słuchacze szkoły stacjonarnej wzięli udział w konkursie na plakat pt. „Kraje świata, ich języki i tradycje”