Egzaminy zawodowe w CKU zakończone

W sesji czerwiec-lipiec odbyły się w Centrum 22 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pierwsze trzy w części pisemnej odbyły się 19 czerwca. Egzaminy w części praktycznej odbywały się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. W Centrum przeprowadzane zostały egzaminy aż z 13 kwalifikacji: A.20, A.25, A,29, A.35, A.61, A.62, A.65, B.9, E.12, E.13, E.14, M.19, M.44 (nazwy kwalifikacji możesz znaleźć na naszej stronie internetowej), w 9 zawodach: fotograf, fototechnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik informatyk, technik mechanik.

Słuchacz, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie jest ośrodkiem egzaminacyjnym i wszystkie egzaminy są bezpłatne.

Niezbędne informacje o egzaminie zawodowym znajdują się na stronie Centrum: https://ckukoszalin.edu.pl/egzamin-zawodowy/

Wyniki z egzaminu zawodowego, który słuchacze zdawali w sesji czerwiec – lipiec, zostaną ogłoszone 31 sierpnia. Tego samego dnia CKE dostarczy do szkoły zarówno listy z wynikami, jak i świadectwa i dyplomy dla tegorocznych zdających.