Dzień Głośnego Czytania

W dniu 10.12.2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego został zorganizowany Dzień Głośnego Czytania. Święto to ma już 15 letnią tradycję. Wśród osób czytających znaleźli się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Uczestnicy czytali legendę o koszalińskim kacie.

Jak wiadomo czytanie ma wiele zalet, stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i rozwija wyobraźnię. Dla wielu naszych uczestników tego typu spotkania to jedyna okazja do kontaktu z książką.